Vadim Black takes a good pounding from Zeno Kostas